חדשנות


02.06.2016

מעקה זכוכית שתולה בהתקנה יבשה R151

מעקה זכוכית שתולה בהתקנה יבשה R151

מעקה המיועד לבניה רוויה וציבורית מיועד לקליטת זיגוג מכסימלי 12+12 מ"מ,ללא מאחז יד.

מעקה זה מתקבל באמצעות התקנת בסיס מאלומיניום והידוק הזכוכית אליו.המעקה
בגימור נקי ללא עמודים ומאחזים .ניתן לבצע גם מאחז עליון לסגירה מושלמת.