חדשנות


05.06.2016

מעקה זכוכית שתולה בהתקנה רטובה R150

מעקה זכוכית שתולה בהתקנה רטובה R150

מעקה המיועד לבניה רוויה וציבורית מיועד לקליטת זיגוג מכסימלי 12+12 מ"מ,ללא מאחז יד.

מעקה זה מתקבל באמצעות התקנת U פלדה סמויה בבטון,הדבקת הזכוכית וגמר עליון באבן נסורה
לגימור נקי ללא עמודים ומאחזים .ניתן לבצע גם מאחז עליון לסגירה מושלמת.