חדשנות


02.06.2016

מעקה אלומיניום וזכוכית RS130

מעקה אלומיניום וזכוכית RS130 

מעקה המיועד לבניה רוויה וציבורית מיועד לקליטת זיגוג מכסימלי 6+6 מ"מ,מאחז יד במידות 130/45 מ"מ.

מעקה זה כולל מאחז יד מלבני  וכולל בסיס U וסרגל זיגוג וכן עמודים 66/66 מ"מ עם מכסי טריקה.
לגימור נקי ניתן להשתמש בפקקי סגירה למאחז .
מעקה זה נותן מענה לבעיית גובה מינימום הנדרש למעקה ממפלס מדרך רגל.